Welkom

Het Paleiskwartier is om meerdere redenen een bijzondere wijk. Bijzonder qua architectuur, bijzonder qua inrichting. Maar vooral ook bijzonder qua leefbaarheid. Wonen, werken en verblijven in het Paleiskwartier is dan ook een bijzondere ervaring. Dat moet zo blijven. Om de leefbaarheid en kwalitatieve uitstraling ook in de toekomst te bevorderen, is een speciale organisatie opgericht: Co÷peratie Wijkbelangen Paleiskwartier

Nieuws

ALV Paleiskwartier
Op 30 mei heeft er de voorjaarsvergadering van Paleiskwart Wijkbelangen plaatsgevonden. Tijdens deze ALV zijn ondermeer de jaarstukken besproken en goedgekeurd. Tevens is het voorgelegde agenda vanuit het bestuur met betrekking tot de WKO ook aangenomen, waardoor verdere vervolgstappen nu echt kunnen gaan gaan starten

Komene activiteiten
Met de zomer in aankomst, is het ook gelijk tijd om over de zomervakantie heen te kijken en de bijbehorende activiteiten vanuit Paleiskwartier Wijkbelangen.

Traditiegetrouw eindigt de zomer met de Bewonersbrunch. Aanvankelijk was het plan om deze, net als vorig jaar, te koppelen aan Festival Dorst. Helaas heeft Festival Dorst besloten dit jaar 's-Hertogenbosch niet aan te doen. Vanuit het bestuur gaan we nu kijken naar een alternatieve invulling, maar jullie kunnen erop rekenen dat we eind augustus of begin september een mooie en lekkere brunch voor alle bewoners van Paleiskwartier gaan organiseren.

Tevens kunnen we melden dat er op 19 september weer een bewonersavond is. Hierbij zijn alle bewoners uitgenodigd en worden actuele onderwerpen over de wijk besproken.